توضیحات

ریموت فابریک برای درب های اتوماتیک تکنما (محک) طرح جدید، چهار دکمه ای