توضیحات

سایلکس یکی از برندهای معتبر بازار ایران در تولید دستگاه های حفاظت امنیت است. انواع دزدگیر اماکن سایلکس دارای 4 مدل دزدگیر می باشد که دزدگیر +SG7 سایلکس که اگر دزدگیر سیم کارتی ارزان می خواهید این مدل پیشنهاد می شود، دزدگیر SL14 که مدل ساده دزدگیر سایلکس است و PD14 که همان سایلکس ساده است اما امکان خبر رسانی با تلفن ثابت را نیز دارد و دزدگیر +SG8 که برای محیط گسترده مانند پاساژ مناسب است.

دزدگیر SL14 سایلکس یا ساده

این نوع دزدگیر به این علت «ساده» نامیده می شود که تنها کارایی آن، تولید صدا و آژیر است. شاید این پرسش برای مخاطبان ایجاد شود که آیا این کارایی به تنهایی برای حفاظت و امنیت مکان کافی است؟

پاسخ این است: در صورتی که مکان مورد نظر تحت حفاظت نگهبان است و یا افرادی دیگر برای تأمین امنیت، حضور و آمادگی دارند، می توان از این سیستم تنها به عنوان خبر دهنده استفاده کرد.

بسیاری از فضاها حالت شهرکی دارند و دارای نگهبان هستند و یا مجتمع هایی مسکونی هستند که ساکنان آن ها اعضای یک فامیل یا به هرحال آشنا و معتمد هستند.

طبیعی است که در چنین فضاهایی که رفت و آمد محدود است و ساکنان یکدیگر را می شناسند، تنها یک سیستم دزدگیر ساده SL14 که هنگام خطر نگهبان و ساکنان را خبر کند، کاملا مفید و کافی است.