توضیحات

آزیر پیزو بیشتر مورد استفاده در داخل منزل یا محل کار شماست که بیشتر بعنوان پشتیبان آژیر بیرونی یا همان اسپیکر شناخته می شود و با صدای ریز و زننده خود در داخل محوطه استفاده می شود و به دلیل ضد آب نبودن امکان کار کردن آن در بیرون محوطه نیست.